NBA NBA 美国职业篮球联赛
卢旺达联 2023-10-11 21:00:00
卢旺达警察
2 - 1
穆哈兹联合
已结束

交锋历史

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-02-18 卢旺达联直播 穆哈兹联合 0:0 卢旺达警察
2023-10-11 卢旺达联直播 卢旺达警察 2:1 穆哈兹联合

卢旺达警察近期比赛

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-02-24 卢旺达联 卢旺达警察 0 :1 基加利
2024-02-21 卢旺达杯 卢旺达警察 2 :1 大猩猩FC
2024-02-18 卢旺达联 穆哈兹联合 0:0 卢旺达警察
2024-02-14 卢旺达杯 大猩猩FC 0:2 卢旺达警察
2024-02-12 卢旺达联 罗阳体育 2 :1 卢旺达警察
2024-02-08 卢旺达联 穆库尔 2:0 卢旺达警察
2024-02-04 卢旺达联 卢旺达警察 1:1 艾丁切尔斯
2024-01-22 卢旺达联 卢旺达警察 0:1 卢旺达爱国军
2024-01-14 卢旺达联 松里泽 2 :1 卢旺达警察
2023-12-12 卢旺达联 卢旺达警察 3 :0 穆斯泽FC
2023-12-09 卢旺达联 卢旺达警察 0:0 穆斯泽FC
2023-12-06 卢旺达联 埃托里 0:0 卢旺达警察
2023-12-02 卢旺达联 卢旺达警察 2 :1 海军陆战队FC
2023-12-02 卢旺达联 布格塞拉 0:0 卢旺达警察
2023-11-28 卢旺达联 卢旺达警察 1 :2 罗阳体育
2023-11-25 卢旺达联 卢旺达警察 0:0 海军陆战队FC
2023-11-11 卢旺达联 阿马举派 0:0 卢旺达警察
2023-11-04 卢旺达联 阿马举派 0:0 卢旺达警察
2023-10-28 卢旺达联 加索基 0 :1 卢旺达警察
2023-10-11 卢旺达联 卢旺达警察 2:1 穆哈兹联合

穆哈兹联合近期比赛

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-02-24 卢旺达联 穆哈兹联合 2 :0 埃托里
2024-02-18 卢旺达联 穆哈兹联合 0:0 卢旺达警察
2024-02-09 卢旺达联 海军陆战队FC 0:0 穆哈兹联合
2024-02-04 卢旺达联 穆哈兹联合 1 :2 阿马举派
2024-02-03 卢旺达女联 穆哈兹联合女足 3 :0 卡莫伊女足
2024-01-27 卢旺达联 大猩猩FC 1:2 穆哈兹联合
2024-01-24 卢旺达杯 穆哈兹联合 1 :1 加索基
2024-01-20 卢旺达联 穆哈兹联合 0:0 加索基
2024-01-18 卢旺达杯 加索基 2:0 穆哈兹联合
2024-01-14 卢旺达女联 布格雷拉女足 1 :0 穆哈兹联合女足
2024-01-14 卢旺达联 穆哈兹联合 1 :1 基约乌体育
2024-01-07 卢旺达女联 穆哈兹联合女足 3:0 阿帕女足
2023-12-07 卢旺达联 罗阳体育 0:0 穆哈兹联合
2023-12-03 卢旺达联 穆哈兹联合 3:1 艾丁切尔斯
2023-11-26 卢旺达联 穆库尔 0 :0 穆哈兹联合
2023-11-04 卢旺达联 穆哈兹联合 1 :2 卢旺达爱国军
2023-10-29 卢旺达联 松里泽 1 :2 穆哈兹联合
2023-10-21 卢旺达联 穆哈兹联合 0:0 穆斯泽FC
2023-10-11 卢旺达联 卢旺达警察 2:1 穆哈兹联合
2023-10-01 卢旺达联 穆哈兹联合 0:0 海军陆战队FC