NBA NBA 美国职业篮球联赛
埃及超 2024-02-15 01:00:00
ZED FC
0 - 0
金字塔
已结束

交锋历史

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-02-15 埃及超直播 ZED FC 0:0 金字塔
2024-01-27 埃及联杯直播 金字塔 3 :1 ZED FC
2023-12-22 埃及女超直播 金字塔女足 0:0 ZED FC女足

ZED FC近期比赛

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-02-26 埃及超 ZED FC 0 :1 恩比
2024-02-18 埃及超 国家银行俱乐部 1 :1 ZED FC
2024-02-15 埃及超 ZED FC 0:0 金字塔
2024-01-27 埃及联杯 金字塔 3 :1 ZED FC
2024-01-16 埃及联杯 佩哈亚克 0:2 ZED FC
2024-01-09 埃及联杯 ZED FC 0:1 塔拉雅
2023-12-31 埃及超 塔拉雅 1:0 ZED FC
2023-12-27 埃及超 ZED FC 3:1 El达克尔野
2023-12-22 埃及女超 金字塔女足 0:0 ZED FC女足
2023-12-16 埃及超 佩哈亚克 1:2 ZED FC
2023-12-13 埃及超 佩哈亚克 0:0 ZED FC
2023-12-06 埃及超 ZED FC 0:0 开罗国民
2023-11-30 埃及超 艾德瀚德 0:0 ZED FC
2023-11-04 埃及超 扎马雷克 1:2 ZED FC
2023-10-29 埃及超 ZED FC 1:1 索莫哈
2023-10-22 埃及超 肯彻特斯 3:3 ZED FC
2023-10-05 埃及超 ZED FC 3:3 巴拉蒂耶
2023-09-28 埃及超 高纳 0:1 ZED FC
2023-09-19 埃及超 ZED FC 0:0 依斯麦里

金字塔近期比赛

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-02-27 埃及超 开罗国民 0:0 金字塔
2024-02-24 非洲冠军联赛 马泽姆比 3:0 金字塔
2024-02-25 非洲冠军联赛 马泽姆比 0:0 金字塔
2024-02-19 埃及超 金字塔 1:0 艾德瀚德
2024-02-16 埃及女超 金字塔女足 1:2 瓦迪戴加女足
2024-02-15 埃及超 ZED FC 0:0 金字塔
2024-01-27 埃及联杯 金字塔 3 :1 ZED FC
2024-01-16 埃及联杯 塔拉雅 2:2 金字塔
2024-01-10 埃及联杯 金字塔 2 :2 佩哈亚克
2024-01-02 埃及超 金字塔 0:0 索莫哈
2023-12-29 埃及女超 安赫阿蒙女足 0:0 金字塔女足
2023-12-28 埃及超 金字塔 1:1 瑟亚米卡
2023-12-27 埃及超 肯彻特斯 0:0 金字塔
2023-12-25 埃及超 可口可乐体育 0:0 金字塔
2023-12-22 埃及女超 金字塔女足 0:0 ZED FC女足
2023-12-20 非洲冠军联赛 金字塔 0:1 辛当斯
2023-12-15 埃及超 金字塔 2:2 巴拉蒂耶
2023-12-10 非洲冠军联赛 辛当斯 0:0 金字塔
2023-12-06 埃及超 高纳 0:0 金字塔
2023-12-02 非洲冠军联赛 努瓦迪布 0:0 金字塔