NBA NBA 美国职业篮球联赛
波女联 2024-02-15 03:00:00
普鲁斯科夫女篮
68 - 79
华沙普隆尼亚女篮
已结束

交锋历史

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-02-15 波女联直播 普鲁斯科夫女篮 68:79 华沙普隆尼亚女篮
2023-12-03 波女联直播 华沙普隆尼亚女篮 73:58 普鲁斯科夫女篮

普鲁斯科夫女篮近期比赛

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-02-25 波女联 波兹南女篮 84:59 普鲁斯科夫女篮
2024-02-21 波女联 格丁尼亚阿尔卡女篮 101:69 普鲁斯科夫女篮
2024-02-15 波女联 普鲁斯科夫女篮 68:79 华沙普隆尼亚女篮
2024-02-03 波女联 普鲁斯科夫女篮 67:94 托伦女篮
2024-01-27 波女联 普鲁斯科夫女篮 67:76 阿迪高女篮
2024-01-13 波女联 普鲁斯科夫女篮 62:94 波尔科维塞女篮
2024-01-08 波女联 弗罗茨瓦夫女篮 86:48 普鲁斯科夫女篮
2024-01-03 波女联 普鲁斯科夫女篮 0:0 AZS卢布林女篮
2023-12-30 波女联 普鲁斯科夫女篮 62:110 戈尔佐夫女篮
2023-12-28 波女联 普鲁斯科夫女篮 58:93 索斯诺维茨女篮
2023-12-23 波女联 普鲁斯科夫女篮 55:81 格丁尼亚阿尔卡女篮
2023-12-16 波女联 托伦女篮 77:64 普鲁斯科夫女篮
2023-12-10 波女联 普鲁斯科夫女篮 0:0 波兹南女篮
2023-12-03 波女联 华沙普隆尼亚女篮 73:58 普鲁斯科夫女篮
2023-11-25 波女联 阿迪高女篮 83:71 普鲁斯科夫女篮
2023-11-16 波女联 波尔科维塞女篮 73:36 普鲁斯科夫女篮
2023-10-29 波女联 普鲁斯科夫女篮 53:100 弗罗茨瓦夫女篮
2023-10-22 波女联 AZS卢布林女篮 88:55 普鲁斯科夫女篮
2023-10-15 波女联 戈尔佐夫女篮 76:45 普鲁斯科夫女篮

华沙普隆尼亚女篮近期比赛

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-02-24 波女联 华沙普隆尼亚女篮 63:79 卢布林女篮
2024-02-22 波女联 华沙普隆尼亚女篮 71:79 弗罗茨瓦夫女篮
2024-02-15 波女联 普鲁斯科夫女篮 68:79 华沙普隆尼亚女篮
2024-01-28 波女联 华沙普隆尼亚女篮 49:74 戈尔佐夫女篮
2024-01-15 波女联 华沙普隆尼亚女篮 81:86 索斯诺维茨女篮
2024-01-04 波女联 华沙普隆尼亚女篮 70:76 格丁尼亚阿尔卡女篮
2023-12-30 波女联 波尔科维塞女篮 90:51 华沙普隆尼亚女篮
2023-12-28 波女联 华沙普隆尼亚女篮 86:73 托伦女篮
2023-12-24 波女联 弗罗茨瓦夫女篮 0:0 华沙普隆尼亚女篮
2023-12-16 波女联 华沙普隆尼亚女篮 72:49 波兹南女篮
2023-12-11 波女联 AZS卢布林女篮 75:50 华沙普隆尼亚女篮
2023-12-07 波女联 戈尔佐夫女篮 0:0 华沙普隆尼亚女篮
2023-12-03 波女联 华沙普隆尼亚女篮 73:58 普鲁斯科夫女篮
2023-11-26 波女联 戈尔佐夫女篮 0:0 华沙普隆尼亚女篮
2023-11-19 波女联 华沙普隆尼亚女篮 92:100 阿迪高女篮
2023-11-16 波女联 索斯诺维茨女篮 95:52 华沙普隆尼亚女篮
2023-10-22 波女联 格丁尼亚阿尔卡女篮 68:59 华沙普隆尼亚女篮
2023-10-15 波女联 华沙普隆尼亚女篮 54:76 波尔科维塞女篮
2023-10-08 波女联 托伦女篮 0:0 华沙普隆尼亚女篮